Řádová pouť

Českého velkopřevorství  

Suverénního řádu Maltézských rytířů

do Lurd

LURDY 2024

Letošní pouť se bude konat od 2. 5. do 6. 5. 2024. Přihlašování je nyní otevřené. Stejně jako v předchozím roce jsou náklady 18 000 na osobu.

Pozor! Kvůli obzvlášť velkému zájmu jsou v tuto chvíli už všechna místa obsazena. V případě že chcete přesto poslat přihlášku, bude Vaše jméno zařazeno na čekací seznam a budeme vás kontaktovat, pokud se některý účastník odhlásí.

62. řádová pouť

proběhla v termínu 4. 5. – 8. 5. 2023

Společně jsme se zúčastnili mší svatých i světelného a eucharistického procesí, navštívili koupel i strávili chvíle v modlitbě v jeskyni u Panny Marie.

Nejčastější dotazy

Proč jezdí členové Maltézského řádu do Lurd a starají se tam o nemocné?

Od svého založení (11. stol.) měl Řád jako jednu ze svých priorit, kromě obrany víry – tehdy s mečem v ruce, péči o nemocné a trpící. Jim poskytovali členové řádu potřebnou péči a pomoc, vždy na skvělé úrovni v dané době dostupné. Od svého založení byli Maltézští rytíři také velkými ctiteli Panny Marie… více zde

Jaká zavazadla vzít na cestu?

Své věci zabalte nejlépe do jednoho kufru a jednoho menšího palubního zavazadla (obsah palubního zavazadla musí respektovat letištní bezpečnostní předpisy: nesmí obsahovat nůž, nůžtičky a jiné ostré předměty, byť miniaturní, či tekutiny – tyto jsou na letišti u detektoru bez milosti zabavovány!!!) Nezapomeňte na veškeré Vámi užívané léky v dostatečném množství!

Proč mají členové týmu na uniformě označení „BOHEMIA“

Naši pouť pořádá České velkopřevorství Suverénního řádu Maltézských rytířů, francouzsky tedy Grandpriorat Bohemia. Bohemia je latinský název Zemí koruny české. České velkopřevorství je jedno z nejstarších na světě s nepřetržitou kontinuitou od svého založení. Z úcty k této tradici jsou všichni členové naší výpravy (ať jsou jakékoli národnosti) označeni na uniformě domovenkou BOHEMIA.

Na jaké počasí se připravit, co obléci?

Připravte si dostatek oblečení pro variantu teplého i chladného počasí a deště (počasí v Lourdes je nevyzpytatelné). Doporučujeme vždy více vrstev, které lze kombinovat, či odkládat (např. vlněný svetr, jiný teplý oděv apod.) a také pokrývku hlavy proti slunci či dešti (čepice s kšiltem, klobouček apod.). Je dobré mít také pláštěnku na vozík v případě jeho používání.

Kdo pouť organizuje?

Neoddělitelnou součástí rodinného života Czerninových jsou charitativní aktivity Suverénního řádu Maltézských rytířů neboli špitálníků. Každoroční pouť nemocných do Lurd je jen jednou z mnoha aktivit, kterou Czerninovi organizují nebo finančně podporují.

Kliknutí na obrázek spustí video.

Facebook

Pouť do Lurd Suverénní řád
Maltézských rytířů
České velkopřevorství