Nejčastější dotazy

Proč jezdí členové Maltézského řádu do Lurd a starají se tam o nemocné?
Od svého založení (11. stol.) měl Řád jako jednu ze svých priorit, kromě obrany víry – tehdy s mečem v ruce, péči o nemocné a trpící. Jim poskytovali členové řádu potřebnou péči a pomoc, vždy na skvělé úrovni v dané době dostupné. Od svého založení byli Maltézští rytíři také velkými ctiteli Panny Marie.

V Lurdech se tyto dvě roviny života členů Maltézského řádu spojují dohromady. Putujeme do Lurd abychom zde uctili Pannu Marii a zároveň zde pečujeme o nemocné a trpící nejen fyzicky.
I v Lurdech se snažíme podle tradice řádu poskytovat nemocným, již po staletí Maltézskými rytíři nazývanými „naši páni nemocní“, tu nejlepší péči a komfort.

Pro všechny členy naší „velké maltézské rodiny“ je vždy velice milé setkat se s ostatními členy z jiných zemí. Vzhledem k tomu, že členů a dobrovolníků našeho řádu se sjede každoročně do Lurd okolo 10 000, je pro nás nesmírně povzbudivý i pocit, že patříme k velké rodině s tisíciletou tradicí.

Proč mají členové týmu na uniformě označení „BOHEMIA“
Naši pouť pořádá České velkopřevorství Suverénního řádu Maltézských rytířů, francouzsky tedy Grandpriorat Bohemia. Bohemia je latinský název Zemí koruny české. České velkopřevorství je jedno z nejstarších na světě s nepřetržitou kontinuitou od svého založení. Z úcty k této tradici jsou všichni členové naší výpravy (ať jsou jakékoli národnosti) označeni na uniformě domovenkou BOHEMIA.

Jaká zavazadla vzít na cestu?
Své věci zabalte nejlépe do jednoho kufru a jednoho menšího palubního zavazadla (obsah palubního zavazadla musí respektovat letištní bezpečnostní předpisy: nesmí obsahovat nůž, nůžtičky a jiné ostré předměty, byť miniaturní, či tekutiny – tyto jsou na letišti u detektoru bez milosti zabavovány!!!)

Nezapomeňte na veškeré Vámi užívané léky v dostatečném množství!

Na jaké počasí se připravit, co obléci?
Připravte si dostatek oblečení pro variantu teplého i chladného počasí a deště (počasí v Lourdes je nevyzpytatelné). Doporučujeme vždy více vrstev, které lze kombinovat, či odkládat (např. vlněný svetr, jiný teplý oděv apod.) a také pokrývku hlavy proti slunci či dešti (čepice s kšiltem, klobouček apod.). Je dobré mít také pláštěnku na vozík v případě jeho používání.

Jak se cestuje letadlem s invalidním vozíkem?
Poutník na invalidním vozíku bude na letišti odbaven i s vozíkem a na něm dojede s pomocí svého asistenta z maltézského teamu až k letadlu. Do letadla mu pomohou specialisté z řad letištního personálu a vozík bude uložen do zavazadlového prostoru. Po přistání proběhne vše stejně v opačném sledu.

Proč není možné cestovat s elektrickým vozíkem?
Protože si to z bezpečnostních nepřejí letecké společnosti. I v případě individuelního povolení může kapitán letadla odmítnout tento vozík přepravovat.
I v Lurdech by elektrický vozík, s ohledem na místní provoz a organizaci byl spíše komplikací.

Kdo se postará o naše zavazadla?
Po vašem příchodu na letiště se přihlásíte pověřeným osobám z organizačního týmu (budou viditelně označeni). Dostanete jmenovky na zavazadla, vozík a veškeré další věci, které vezete s sebou. Je nutné, vše označit těmito jmenovkami, i když třeba už máte jmenovky vlastní. Tyto jmenovky mají určitý systém, který pomáhá organizátorům při manipulaci se zavazadly.

Dále dostanete jmenovku na krk. Bude na ní vaše jméno, označení místa vašeho ubytování, označení naší výpravy a kontakt na organizátora z vaší skupiny. O zavazadla se od okamžiku odbavení na letišti až do příjezdu do hotelu stará organizační tým.

Je zajištěno stravování během cesty?
Během letu je na palubě letadla podáváno běžné občerstvení. Diabetici si vezmou po předchozí domluvě potřebnou dávku inzulínu do letadla.

Kde budeme ubytováni?
Ubytování je pro účastníky pouti zajištěno v hotelu nebo accueil. Jejich podrobný popis naleznete v podrobných informacích na cestu. Jmenovky na zavazadlech budou mít různé barvy podle místa vašeho ubytování, proto je nezbytně nutné, aby každé zavazadlo bylo označeno jmenovkou, kterou dostanete od organizátorů.

Jak jsou vybaveny pokoje, kde budeme ubytováni?
V accueil jsou pokoje bezbariérové, dvou, tří a šestilůžkové. Jsou zcela bezbariérové, vybavené koupelnou a WC. K dispozici jsou veškeré lůžkoviny a potřebné ošetřovatelské vybavení. V hotelu jsou pokoje dvou a třílůžkové. V pokoji je koupelna a WC. K dispozici jsou veškeré lůžkoviny a ručníky.

Jak je zajištěno stravování na místě?
Na místě se budeme stravovat každý v místě svého ubytování (hotel, accueil). Vše je zajištěno formou plné penze. Francouzská snídaně, oběd a večeře je obvykle o více chodech, servírovaný. Podle údajů ve Vaší přihlášce bude zajištěno dietní stravování.

Jak bude organizován program na místě?
Protože jsme všichni společně účastníky mezinárodní Maltézské pouti, budeme se zúčastňovat všichni společného programu (podrobnosti o něm se dozvíte z brožůrky kterou dostanete na letišti). Na některá místa půjdeme všichni společně, jindy se rozdělíme do menších skupinek. Podrobnosti o tom se dozvíte na místě.

Jak probíhá koupel v lázni?
Lázeň napájená zázračným pramenem je na místě dobře organizovaná. Na místě vše řídí místní dobrovolníci, k dispozici jsou asistenti pro pomoc ve vodě. Není třeba si brát vlastní plavky. Na místě vám bude poskytnuta textilie, kterou se při ponoření do vody zakryjete. Vše je na místě dobře zorganizováno, vše probíhá klidně a důstojně. Všichni asistenti jsou velice ohleduplní.

Co si s sebou mají vzít kněží?
Kněží si s sebou vezmou pro koncelebrování český misál, albu a štolu. Vše ostatní ke slavení mše svaté je k dispozici na místě.

Bude možná účast na mši svaté každý den?
Mše svatá je plánovaná na každý den. Změny plánu mohou být v den příjezdu, či odjezdu, kdy je vše závislé na průběhu dopravy a počasí.

V případě, že by se vám něco jevilo jako zmatené, či chaotické, si prosím uvědomte, že veškeré termíny bylo nutno v Lurdech hlásit s ročním předstihem a lurdští organizátoři museli zkoordinovat požadavky a přání všech výprav.

Mohu si domů dovézt lurdskou vodu?
U skály jsou instalovány zvláštní kohoutky, ze kterých si poutníci mohou natočit libovolné množství vody do vlastních nádob. Na místě je možno zakoupit lahve libovolných velikostí.

Máme se na cestu pojistit?
Naše české zdravotní pojištění nám zaručuje v Evropské unii nezbytnou zdravotní péči. Za nebytnou zdravotní péči jsou ale v každé zemi pokládány jiné úkony a mnohé je potřeba hradit. Cesta je s cestovní pojistkou každopádně jistější.

Kde se dají koupit lurdské suvenýry?
V Lurdech je veliké množství obchůdků, ve kterých je možno zakoupit suvenýry všeho druhu. Tyto stánky jsou mimo areál “svatého města“, tím pádem obchody nijak neruší při bohoslužbách ani jiných akcích. Tyto obchody jsou bezbariérové a i nemocní budou mít dost času si nakoupit s pomocí svých asistentů.

Veškeré posvátné věci si můžete nechat posvětit od kněží, kteří naši pouť doprovázejí a při zpáteční cestě bude jistě vše požehnáno na závěr pouti.